Publicerad den

Krav på lokaler för hunduppfödning

Det krävs faktiskt ganska mycket för att man ska kunna ha en hunduppfödning. Man måste ha en god ekonomi, kunskap, man ska hitta rätt hundras att föda upp och mycket mer. Men det inte alla kanske är medvetna om är att det också ställs en del krav på lokalerna en uppfödare håller till i. Det får inte se ut hur som helst, och även den kommun hunduppfödningen ligger i kan ha lite att säga till om. Men vilka krav ställs egentligen?

Krav för mindre hunduppfödningar

Om man bara har tänkt ta en enstaka kull på sin hund och inte vill starta upp en hunduppfödning i ordets rätta bemärkelse finns det inte några direkta krav på hur du ska bo. Hunden ska dock inte fara illa, och du bör ha en tillräckligt stor bostad. Ju större hund du har som du ska ta kull på, desto större bör du bo för att hundarna ska kunna röra sig ordentligt.

Ta reda på de mer ingående reglerna

Hos Länsstyrelsen kan du läsa mer om vilka de mer ingående reglerna för lokalerna är när det kommer till större hunduppfödare som tar flera kullar på sina hundar varje år och som dessutom säljer flera valpar.

Reglerna innefattar bland annat olika hygieniska riktlinjer, hur stort varje hund ska ha det, vilken utrustning som måste finnas, hur hundarna ska kunna sova och mycket mer. Om hundarna har en rastgård finns det även regler för dem.

Bor man i lägenhet kan det vara bra att tala med den som äger bostadshuset om sina planer – denne kanske inte alls är med på att det drivs hunduppfödning i lägenheten. Samma sak kan gälla om man hyr ett hus. Det är också klokt att höra med kommunen kring vilka lokala regler som finns när det gäller djuruppfödningar. Hundarna får till exempel inte kunna störa grannar eller orsaka en olägenhet på annat vis.

Om lokalkraven inte följs

Om man inte följer kraven som ställs på lokal eller störning kan man få stänga hela sin uppfödning eller kennel. Hundarna kan också beslagtas och omplaceras om det är klart att de inte mår bra i lokalen. Har man uppfödningen i en hyrd bostad utan lov och om hundarna ställer till det kan man också bli vräkt och att hitta en ny bostad snabbt där det går att bedriva uppfödning är kanske inte så enkelt. Krav och regler finns av en anledning, och det finns inga ursäkter att inte följa dem.